Polska wersja English version

NUMER AKTUALNY

Nr 18 2023: Współczesna polska grafika. Od materialnej do wirtualnej matrycy i postcyfrowych praktyk Contemporary Polish Printmaking. From material to virtual printing plate and post-digital practices, red. Katarzyna Kulpińska

Nr 18 2023: Współczesna polska grafika. Od materialnej do wirtualnej matrycy i postcyfrowych praktyk Contemporary Polish Printmaking. From material to virtual printing plate and post-digital practices, red. Katarzyna Kulpińska

KATARZYNA KULPIŃSKA Wprowadzenie; Część I. Techniki tradycyjne. Grafika, rysunek: URSZULA DRAGOŃSKA Tadeusz Tuszewski (1907–2004) – przedwojenny debiutant w powojennej rzeczywistości / Tadeusz Tuszewski (1907–2004) – a pre-war debutant in the post-war reality; ADRIANNA FILIPIAK Alicja i Bożena Wahl. Początki / Alicja and Bożena Wahl. Origins; KAJETAN GIZIŃSKI Pejzaż miasta – portret wewnętrzny. Graficzna podróż Małgorzaty Stanielewicz / Cityscape – inner portrait. The printmaking journey of Małgorzata Stanielewicz.; Część II. Ekspansja technik cyfrowych. Metodologia – historia - praktyki artystyczne: MARTA ANNA RACZEK-KARCZ Grafika w poszerzonym polu czy Kultura obrazowania graficznego – w poszukiwaniu ram metodologicznych dla badań nad współczesną grafiką / Printmaking in an Expanded Field or Print Culture – in search of a methodological framework for research on contemporary graphic arts; SEBASTIAN DUDZIK Co z tą tradycją? Postcyfrowe praktyki we współczesnej grafice polskiej na przykładach realizacji Krzysztofa Tomalskiego, Karola Pomykały oraz Darka i Filipa Gajewskich / What about this tradition? Post-digital practices in contemporary Polish printmaking on the examples of works by Krzysztof Tomalski, Karol Pomykała and Darek and Filip Gajewski; PATRYCJA WÓJCIK Problematyka technik cyfrowych idziałań intermedialnych w grafice polskiej (od lat 80. XX wieku do 2021 roku) / Digital techniques and intermedia activities in Polish printmaking (from the 1980s to 2021).

Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata & Wydawnictwo Tako, Warszawa-Toruń 2023 ISSN 1730-0215 ISBN 978-83-66-758-32-2 (s. 96)